Fresias and Coffee 2, 2009       watercolour, 20" x 23"