Fresias and Coffee, 2009       watercolour, 10" x 12"